КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

«Мамлекеттик жеке өнөктөштүк»

Илимий-изилдөө кафедралары "Мамлекеттик жеке өнөктөштүк"

 

Руководитель НИК - Каликова Г.А.

Презентация НИК ГЧП

https://www.azattyk.org/a/post-revolution_kyrgyz_economy_reforms_2020_gulnara-kalikova_blog_ky/30902823.html

https://rus.azattyk.org/a/30900999.html