КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
Ж.АБДРАХМАНОВ атындагы
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Жаңылыктар

Жаңылытар түрмөгү

Күчтүү кадрлар – Күчтүү өлкө!

Эмне үчүн КРПМБА?

 

 

Дагы окуу


 

Бүтүрүчүлөр ассоциясы

 

 

Дагы окуу

 

Cоциалдык-тарбиялык иши

 

 

Дагы окуу