КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин артыкчылыктар

Академиянын негиздөөчүсү

Кыргыз Республикасынын Президенти

ДАГЫ ОКУУ


 

Билим берүүнүн сапаты

окутуунун сапатынын жогорку критерийлерине негизделген

ДАГЫ ОКУУ

Күчтүү кадрлар – Күчтүү өлкө!

Өлкөңүзгө пайдалуу бол! Ийгиликтүү жумушка орношуу жана карьера алуу мүмкүнчүлүктөрү жогору

ДАГЫ ОКУУ

Түзүлүшү

бүтүрүүчүлөр башкаруу көйгөйлөрүнө бирдиктүү, системалуу көз карашта болушат

ДАГЫ ОКУУ

Конок лекциялары

Алдыңкы окумуштуулар жана эксперттердин

ДАГЫ ОКУУ

Каныккан

студенттик жашоо

ДАГЫ ОКУУ

Жаңылыктар

Жаңылытар түрмөгү