КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

«Экономика жана башкаруу» Кафедрасы

профилактика