КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
Ж.АБДРАХМАНОВ атындагы
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

«Жашыл экономика»

Илимий-изилдөө кафедрасы «Жашыл экономика»

Руководитель НИК - ст. преп. Мамытова А.О.

ИИК «Жашыл экономика»