КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
Ж.АБДРАХМАНОВ атындагы
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

«Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит»

Илимий-изилдөө кафедралары «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит»

Руководитель НИК - к.э.н., доц., Алимбаева Ш.Б.

Презентация НИК УАА 27