КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
Ж.АБДРАХМАНОВ атындагы
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

«Коррупциянын алдын алуу саясаты»

Илимий-изилдөө кафедрасы "Коррупциянын алдын алуу саясаты"

 

Руководитель НИК - к.э.н., доц., Мамбеталиева Э.Д.