КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
Ж.АБДРАХМАНОВ атындагы
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

"Мамлекет жана укук"

Илимий-изилдөө кафедрасы  «Мамлекет жана укук»

Руководитель НИК - к.ф.н., проф., Акматалиев А.А.

ИИК «Мамлекет жана укук» (көчуруу)