КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

«Финансылык экономика жана ЕАЭБ»

Илимий-изилдөө кафедрасы «Финансылык экономика жана ЕАЭБ»

Руководитель НИК - д.э.н., и.о.проф., Токтобекова М.А.

ИИК «ФЭ жана ЕАЭБ»