КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

"Экономика жана ММБ: санариптик трансформация"

Илимий-изилдөө кафедрасы "Экономика жана ММБ: санариптик трансформация"

Руководитель  НИК - д.э.н., проф., Абдиева  А.И.

ИИК "Экономика жана ММБ: санариптик трансформация"​​​​​​​