КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
Ж.АБДРАХМАНОВ атындагы
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

«Экономика и ГМУ: «Реальная экономика»

Илимий-изилдөө кафедрасы "Экономика жана ММБ: санариптик трансформация"

Руководитель  НИК - д.э.н., проф., Абдиева  А.И.

ИИК "Экономика жана ММБ: санариптик трансформация"