КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

«Натыйжалуу башкаруу жана ишкердик»

Илимий-изилдөө кафедралары "Натыйжалуу башкаруу жана ишкердик"

Руководитель НИК - к.э.н., доц., Алимова Э.Т.

ИИК "Натыйжалуу башкаруу жана ишкердик"