THE ACADEMY OF PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE
PRESIDENT OF THE KYRGYZ
REPUBLIC named after
ZH.ABDRAHMANOV

Our partners

«Инфляция жана жумушсуздуктун өз ара байланышы» темасында конок лекциясы

13.03.2023

2023-жылдын 3-март күнү Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясынын «Экономика жана менеджмент» кафедрасынын доценти, экономика илимдеринин кандидаты Осмонбетова Венера Кубанычбековна Талас мамлекеттик университетинин, технология жана экономика факультетинин «Экономика жана менеджмент»  кафедрасынын 2-курсунун студенттерине «Инфляция жана жумушсуздуктун өз ара байланышы» темасында конок лекциясын өткөрдү.