АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
имени Ж.АБДРАХМАНОВА

Наши партнеры

 

Ж.Абдрахманов атындагы КРПМБАда «Мамлекеттин жана укуктун теориясы» темасында методикалык колдонмо китептери тапшырылды

20.06.2022

2022-жылдын 20-июнунда Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу  Жусуп Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясында «Мамлекеттин жана укуктун теориясы» темасында Ханнс Зайдель Фондунун колдоосунда дайындалган Туйбаев Р.Ж., Муратбекова С.М., Кубанычбеков К.К. авторлорунун методикалык колдонмо китептери тапшырылды.  

Академиянын ректору Аматалиев Алмазбек Акматалиевич жана Ханнс Зайдель фондунун Борбор Азиядагы жетекчиси Доктор Макс Георг Майер алгач сөз сүйлөшүп, академиянын жана Ханнс Зайдель Фонду менен  биргелешкен программасынын магистранттары ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн пайдалуу болоорун жана бул китептен теорияны үйрөнө алышаарын баса белгилешти.