КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
Ж.АБДРАХМАНОВ атындагы
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ

Биздин өнөктөштөр

2020-2021-окуу жылына сунушталгандардын тизмеси

ИТОГИ 1 - ТУРА

____________________________________________________________________________________________________________

ИТОГИ 2 - ТУРА

 

____________________________________________________________________________________________________________

ИТОГИ 3 - ТУРА

____________________________________________________________________________________________________________

ИТОГИ 4 - ТУРА

____________________________________________________________________________________________________________

ИТОГИ 5 - ТУРА